NOVA BUSINESS - Yuda Mimarlık

PORTFOLIO

NOVA BUSİNESS LOUNGE

NOVA BUSINESS

Lokasyon / Location:
Maya Akar Center, İstanbul

Alan / Field:

Proje Tarihi / Project Date:
Nisan 2008 – Haziran 2008

İşveren / Client:

Proje Tasarım ve Uygulama / Project Design & Implementation :
Yuda Mimarlık